Znaleziono 5 artykułów

Zygfryd Rymaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Declaratio sententiae" w wyrokach sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim (1456-1511) Zygfryd Rymaszewski s. 71-76
"Forum commune" a "forum liberum" Zygfryd Rymaszewski s. 76-91
Kmieć przed sądami publicznymi w świetle krakowskich ksiąg sądowych z XIV-XV wieku Zygfryd Rymaszewski s. 127-152
Król w dawnej Polsce w świetle dokumentów praktyki sądowej Zygfryd Rymaszewski s. 173-181
"Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku", Zygfryd Rymaszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Koczerska Zygfryd Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 547-549