Znaleziono 8 artykułów

Maria Koczerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza Maria Koczerska s. 1-24
Aleksander Gieysztor 17 VII 1916-9 II 1999 : szkic biograficzny Maria Koczerska s. 3-12
Aleksander Gieysztor jako historyk dziejów Polski i powszechnych Maria Koczerska s. 151, 19-40
"Medieval and Renaissance treatises and form letters : a census of manuscripts found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R", Emil J. Polak, Leiden 1993 : [recenzja] Maria Koczerska Emil J. Polak (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455", Maria Koczerska, Warszawa 2004 : [recenzja] Jarosław Nikodem Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 1-2 (Acta Innocenti VII., Gregorii XII., Alexandri V., Johannis XXIII. nec non acta concilii Constanciensis 1404-1417. Acta Clementis VII. et Benedicti XIII 1378-1417)", ed. Jaroslav Eršil, Pragae 1980 : [recenzja] Maria Koczerska Jaroslav Eršil (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza", Maria Koczerska, Warszawa 1975 : [recenzja] Juliusz Bardach Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku", Zygfryd Rymaszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Koczerska Zygfryd Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 547-549