Znaleziono 4 artykuły

Zygmunt Ruta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa "Historia wychowania - badanie i nauczanie", Kraków 23 i 24 września 1987 r. Zygmunt Ruta s. 93-96
Stan organizacyjny szkolnictwa w okręgu szkolnym krakowskim w okresie Rządu Jedności Narodowej (lipiec 1945 - styczeń 1947) Wincenty Kołodziej Zygmunt Ruta s. 175-200
"Szkolnictwo powszechne w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939", Zygmunt Ruta, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Terlecki Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3", red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Rzeszów 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 820