Znaleziono 12 artykułów

Feliks Kiryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje Sandomierza", red. Henryk Samsonowicz, t. 1 "Średniowiecze", red. Stanisław Trawkowski, t. 2 "XVI-XVIII wiek", red. Feliks Kiryk, cz. 1 "W okresie świetności", cz. 2 "W czasach stagnacji i upadku", cz. 3 "Sztuka", Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Małopolskie miasta prywatne w XIII–XVI wieku Feliks Kiryk s. 125-141
Nowa Słupia miasto klasztoru świętokrzyskiego Feliks Kiryk s. 129-179
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wiek", oprac. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Ożarów : dzieje miasta i gminy", red. Feliks Kiryk, Kraków 2009 : [recenzja] P. K. Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Słownik biograficzny historii Polski", pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka, Wrocław [etc.] 2005 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janina Chodera (aut. dzieła rec.) Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 239-247
Namyślin w powiecie chojeńskim w pierwszych latach powojennych Feliks Kiryk s. 353-360
"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku [Inventory of manuscripts from the Archive of the Collegiate and Cathedral Chapter in Sandomierz from 13th-20th centuries]", ed. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja] Piotr Piętkowski Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 393
"Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie, XIII-XVI wiek", Feliks Kiryk, Kielce 1994 : [recenzja] Zenon Guldon Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 437-440
„Dzieje miasta Nowego Sącza”, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Wacław Urban Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 534-535
"Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3", red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Rzeszów 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 820
"Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. 1-2", oprac. zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka, Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 855-856