Znaleziono 11 artykułów

Janusz Rudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzory osobowe polityków w prasie polskiej 1918-1939 Janusz Rudziński s. 5-114
Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej Rzeczypospolitej Janusz Rudziński s. 17-33
Wzory osobowe polityków w "Gazecie Ludowej" i "Głosie Ludu" przed wyborami do Sejmu w 1947 r. Cz. 2, Propagowane wzory pozytywne i negatywne Janusz Rudziński s. 27-69
Wzory osobowe polityków w "Gazecie Ludowej" i "Głosie Ludu" przed wyborami do Sejmu w 1947 r. Cz. 1, Najczęściej propagowane cechy bohaterów Janusz Rudziński s. 53-79
"Analiza zawartości prasy", Walery Pisarek, Kraków 1983 : [recenzja] Janusz Rudziński Zbigniew Sawiński Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 86-89
Odzwierciedlenie hierarchii wartości w wypowiedziach prasowych : kilka uwag metodologicznych Janusz Rudziński s. 95-107
"Na warsztatch historyków polskiej myśli politycznej : Polska myśl polityczna XIX i XX wieku". T. 4, cz. 1, "Sympozjum w Oleśnicy 1977 : Problemy prasoznawstwa a badania myśli politycznej", pod. red. H. Zielińskiego, Wrocław 1980, s. 7-152 : [recenzja] Janusz Rudziński H. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Polska dziecięca", studia pod red. B. Szackiej, Warszawa 1987 : [recenzja] Janusz Rudziński Barbara Szacka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Św. Maksymilian Maria Kolbe jako wydawca i dziennikarz Janusz Rudziński s. 196-202
Publicysta "spraw Polaków" (Edmund Osmańczyk) Janusz Rudziński s. 209-214
"Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej Rzeczypospolitej", Janusz Rudziński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1981) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Rudziński (aut. dzieła rec.) s. 252