Znaleziono 5 artykułów

Walery Pisarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Analiza zawartości prasy", Walery Pisarek, Kraków 1983 : [recenzja] Janusz Rudziński Zbigniew Sawiński Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 86-89
"Prasa : nasz chleb powszedni", Walery Pisarek, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Wstęp do nauki o komunikowaniu, Walery Pisarek, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Kołodziej Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 155-162
[Należał Profesof Skrzypek...] Paweł Dubiel Walery Pisarek s. 157-160
Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych Walery Pisarek s. 493-516