Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Rubiec-Masalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" 1856-1860 : ideologia i program społeczny Małgorzata Rubiec-Masalska s. 27-41
"Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji : dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863)", Sławomir Kalembka, Toruń 1977 : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Masalska Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 122-124
">>Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych<<", Małgorzata Rubiec-Masalska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R. XVII nr 1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Rubiec-Masalska (aut. dzieła rec.) s. 212