Znaleziono 9 artykułów

Bogumiła J. Rouba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autentyczność i integralność zabytków Bogumiła J. Rouba s. 37-57
Konserwacja obrazu Zofii Stryjeńskiej "Taniec z gitarą" Bogumiła J. Rouba s. 68-72
Tomasz Merta (1965-2010) Bogumiła J. Rouba s. 96-99
Konserwacja chorągwi procesyjnych ze Świecia Jolanta Dudała Bogumiła J. Rouba s. 189-196
Płótna jako podobrazia malarskie Bogumiła J. Rouba s. 222-244
Badanie wrażliwości warstw malarskich obrazów na działanie ciepła Bogumiła J. Rouba s. 278-284
Problematyka konserwacji i restauracji obrazów na podłożach metalowych : doświadczenia zakładu konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej Bogumiła J. Rouba Teresa Łękawa-Wysłouch s. 283-349
Portret Aleksandra Szembeka - budowa obrazu, historia, konserwacja Bogumiła J. Rouba s. 314-321
Prof. zw. dr Maria Roznerska (1934-2001) Bogumiła J. Rouba s. 337-338