Znaleziono 1 artykuł

Teresa Łękawa-Wysłouch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka konserwacji i restauracji obrazów na podłożach metalowych : doświadczenia zakładu konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej Bogumiła J. Rouba Teresa Łękawa-Wysłouch s. 283-349