Znaleziono 2 artykuły

Ryszard Rosin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Panowanie książąt opolskich w Rudzkiem w pierwszej połowie XIII w. Ryszard Rosin s. 119-127
"Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 2", wyd., wstępem i komentarzem opatrzyli Alicja Szymczakowa i Jan Szymczak pod red. Ryszarda Rosina, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ryszard Rosin (aut. dzieła rec.) Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) Alicja Szymczakowa (aut. dzieła rec.) s. 398-400