Znaleziono 17 artykułów

J.W. Rosłon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Exegese des Alten Testaments : Leitfaden der Methodik : ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen", Hermann Barth, Odil Hannes Steck, Neukirchen-Vluyn 1978 : [recenzja] J.W. Rosłon Hermann Barth (aut. dzieła rec.) Odil Hannes Steck (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"A Bibliographical Guide to New Testament Research", R.T. France (ed. by), Cambridge 1979 : [recenzja] J.W. Rosłon R.T. France (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Apokryfy Nowego Testamentu", red. Marek Starowieyski, Lublin 1980 :[recenzja] J.W. Rosłon Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 308-309
"Gramatyka języka hebrajskiego", Witold J. Tyloch, Warszawa 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Witold J. Tyloch (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"A Modern Introduction to Biblical Hebrew", John F.A. Sawyer, Stocksfield 1976 : [recenzja] J.W. Rosłon John F.A. Sawyer (aut. dzieła rec.) s. 312-313
"Grammatik des biblischen Hebräisch : Völlig neue Bearbeitung der "Hebräischen Grammatik für den akademischen Unterricht" von Oskar Graether", Wolfgang Schneider, München 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Wolfgang Schneider s. 313-315
"Grammatik der Septuaginta : Laut- und Wortlehre", Robert Helbing, Göttingen 1979 : [recenzja] J.W. Rosłon Robert Helbing (aut. dzieła rec.) s. 315-316
"Griechische Wortkunde : Einführung in die griechische Sprache", Helmut Krämer, Stuttgart 1975 : [recenzja] Helmut Krämer J.W. Rosłon s. 316-317
"Okdrycia w Ugarit a Stary Testament", Witold Tyloch, Warszawa 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Witold Tyloch s. 317-318
"Królestwo Boże w przypowieściach", Augustyn Jankowski, Poznań-Warszawa 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Prorocy - słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Lech Stachowiak s. 320-322
"Zanim otworzysz Biblię", red. Michał Peter, Marian Wolniewicz, Poznań 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-323
"Małżeństwo i rodzina w Biblii", Kazimierz Romaniuk, Katowice 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Kazimierz Romaniuk (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Wypisy do nauki języka hebrajskiego i greckiego z preparacjami i gramatyką", J.W. Rosłon, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Albrycht Jan Łach J.W. Rosłon (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Biblia i archeologia", J.A. Thompson, Warszawa 1965 : [recenzja] J.W. Rosłon J.A. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa", Daniel Rops, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] J.W. Rosłon Daniel Rops (aut. dzieła rec.) s. 381-383
Archeologia biblijna ostatniego pięciolecia w publikacjach O. Roberta Northa S.J. J.W. Rosłon s. 383-394