Znaleziono 9 artykułów

Marian Wolniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria przekładu biblijnego w ujęciu współczesnych tłumaczy "Biblii" na język polski Marian Wolniewicz s. 19-30
Spór o metodę nauczania Pisma św. w polskich uczelniach teologicznych w XIX wieku Marian Wolniewicz s. 61-72
"Exégèse et Théologie", t. 3, Pierre Benoit OP, Paris 1968 : [recenzja] Marian Wolniewicz Pierre Benoit (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Listy do Koryntian", wstęp, przekład z oryginału, komentarz oprac. ks. Eugeniusz Dąbrowski, Poznań 1965 : [recenzja] Marian Wolniewicz Eugeniusz Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Controverse au sujet de la methode d'enseignement de l'Ecriture Sainte dans les instituts de théologie en Pologne au XIXe siècle Marian Wolniewicz s. 197-208
"Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych", Poznań-Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Wolniewicz s. 231-233
"Pismo Święte Starego i Nowego testamentu", oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza, Poznań 1973-1975 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-237
Jednostkowe czy zbiorowe zbawienie w Biblii? Marian Wolniewicz s. 248-252
"Zanim otworzysz Biblię", red. Michał Peter, Marian Wolniewicz, Poznań 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-323