Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Romek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem upadku Polski a program "Ateneum" w latach 1876-1901 Zbigniew Romek s. 5-32
„Cenzura kreatywna” w PRL a środowisko naukowe historyków Zbigniew Romek s. 23-37
Nauka przeciw ideologii : współpraca historyków polskich i radzieckich po II wojnie światowej Zbigniew Romek s. 95-102
Historiografia bez cenzury? Zbigniew Romek s. 111-114
Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji : od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia Zbigniew Romek s. 139-159
"Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955)", Zbigniew Romek, Warszawa 1997 : [recenzja] Rafał Stobiecki Zbigniew Romek (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie", Aleksander Pawlicki, Warszawa 2001 : [recenzja] Zbigniew Romek Aleksander Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 246-248
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Zbigniew Romek s. 285-286