Znaleziono 4 artykuły

Piotr Raźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Population movement and changes in population in European countries - present state and perspectives Zbigniew Długosz Piotr Raźniak s. 21-35
Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata Dariusz Nowotnik Piotr Raźniak s. 23-39
Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area Piotr Raźniak Anna Winiarczyk-Raźniak s. 73-86
Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000-2005 Piotr Raźniak s. 125-139