Znaleziono 2 artykuły

Mario Francesco Pompedda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej Mario Francesco Pompedda s. 29-43
"Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e procesuale", Zenon Grocholewski, Cesare Zaggia, Mario Francesco Pompedda, Padove 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) Mario Francesco Pompedda (aut. dzieła rec.) Cesare Zaggia (aut. dzieła rec.) s. 253-259