Znaleziono 4 artykuły

Riccardo Picchio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Struktura stylistyczna "Gofreda" na tle tradycji polskiej", Riccardo Picchio, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 101
"O >>Poczciwości<< od Albertiego do Reja", Riccardo Picchio, Tłum. A.Kreisberg, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 261
"Ricerche Slavistiche", Vol. X, Roma 1962, sansoni editore, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, s. 242 : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Ricerche Slavistiche", vol. XI-XIV, Roma 1963-1966, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, Sansoni Editore, vol. XI: ss. 224 2 nlb. + VI; vol. XII: ss. 236, 2 nlb. + VI; vol. XIII: ss. 264, 2 nlb. + VI; vol. XIV: ss. 330, 2 nlb. : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 359-363