Znaleziono 6 artykułów

Giovanni Maver

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Saggi criciti su Juljusz Słowacki", Giovanni Maver, Padova 1925 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Letteratura polacca", Giovanni Maver, [w:] „Storia delle letterature moderne d'Europa e d'America”, diretta da Carlo Pellegrini, casa editrice dr. Francesco Vallardi, Volume quinto, Milano 1958, s. 269-418 +10 reprodukcji : [recenzja] Roman Pollak Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Ricerche Slavistiche", Vol. X, Roma 1962, sansoni editore, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, s. 242 : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 296-300
Rozważania nad poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Giovanni Maver Wojciech Meisels (tłum.) s. 308-334
"Literatura polska i jej związki z Włochami", Giovanni Maver, wybór, przekład i opracowanie Andrzej Zieliński, Warszawa 1988 : [recenzja] Ewa J. Głębicka Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 331-334
"Ricerche Slavistiche", vol. XI-XIV, Roma 1963-1966, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, Sansoni Editore, vol. XI: ss. 224 2 nlb. + VI; vol. XII: ss. 236, 2 nlb. + VI; vol. XIII: ss. 264, 2 nlb. + VI; vol. XIV: ss. 330, 2 nlb. : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 359-363