Znaleziono 12 artykułów

Kamila Peszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość usług i metody jej pomiaru Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 33-43
Social media as a relationship marketing tool of modern university Hanna Hall Kamila Peszko s. 41-56
Możliwości social media – znajomość pojęć a użytkowanie Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 93-102
Wpływ komunikacji z pracownikami i promocji dodatkowej na funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa Kamila Peszko s. 105-112
Znaczenie systemu identyfikacji wizualnej w odniesieniu do organizacji konferencji naukowych Kamila Peszko s. 266-270
Determinanty wyboru usług edukacyjnych na przykładzie szczecińskich szkół policealnych Cosinus Marika Klimkiewicz Kamila Peszko s. 277-285
Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań Kamila Peszko s. 317-324
Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe Kamila Peszko s. 331-341
Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji Kamila Peszko s. 361-370
Wycieczka po cmentarzu jako forma promocji miasta Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 385-393
Sposoby kształtowania wizerunku uczelni na tle zmian komunikacyjnych Kamila Peszko s. 401-409
Kształtowanie wizerunku i tożsamości szkół wyższych jako działanie budujące przewagę konkurencyjną Kamila Peszko s. 409-419