Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Pelczar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zainteresowania czytelnicze studentów dziennikarstwa i anglistyki Wyższej Szoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wojciech Pelczar s. 41-53
"O badaniach efektywności stosowania materiałów audiowizualnych w procesie omawiania lektury szkolnej na przykładzie >>Lotnej<< W. Żukrowskiego", Wojciech Pelczar, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Wojciech Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 378
Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego Wojciech Pelczar s. 439-446