Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Pelc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistrz : o Julianie Krzyżanowskim Jerzy Pelc s. 3-8
Poetyka a semiotyka logiczna Jerzy Pelc s. 7-25
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sesje naukowe poświęcone Kazimierzowi Ajdukiewiczowi, Witoldowi Doroszewskiemu, Tadeuszowi i janinie Kotarbińskim, Romanowi Suszce i Władysławowi Tatarkiewiczowi Jerzy Pelc s. 17-19
Quasi-sądy a dzieło literackie Jerzy Pelc s. 61-79
"Semiotyka polska 1894-1969", Jerzy Pelc, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181
Semantic Analysis in the Works of Władysław Tatarkiewicz Jerzy Pelc s. 193-202
"Poetyka a semiotyka logiczna", Jerzy Pelc, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 206
Julian Krzyżanowski - nauczyciel i pryncypał z perspektywy lat sześćdziesięciu Jerzy Pelc s. 213-219
Motyw literacki Jerzy Pelc s. 240-258
"Mistrz. O Julianie Krzyżanowskim", Jerzy Pelc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 246
"Znaczenie i prawda : rozprawy semiotyczne", pod red. Jerzego Pelca, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 270-272
Ś. p. Mieczysław Rybarski [nekrolog] Jerzy Pelc s. 376-379