Znaleziono 18 artykułów

Tomasz Palmirski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obligationes quasi ex delicto (maleficio) : ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim Tomasz Palmirski s. 23-57
Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia Tomasz Palmirski s. 25-32
Prawnokarna odpowiedzialność sędziego źle wypełniającego swoje "officium" Tomasz Palmirski s. 27-43
Koniec Morsztyna : przyczynek do dziejów prawa rzymskiego w Polsce Tomasz Palmirski s. 163-170
"Organizacje pożytku publicznego", Andrzej Ceglarski, Warszawa 2005 : [recenzja] Tomasz Palmirski Andrzej Ceglarski (aut. dzieła rec.) s. 165-181
"Prawo rzymskie publiczne", Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2010 : [recenzja] Tomasz Palmirski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 207-233
"Rzymskie prawo prywatne", Paulina Święcicka, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Palmirski Paulina Święcicka (aut. dzieła rec.) s. 217-238
"O różnych regułach dawnego prawa" - 17 tytuł 50 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Tomasz Palmirski s. 221-326
"A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome", Tomasz Palmirski, Kraków 2011 : [recenzja] Łukasz Marzec Tomasz Palmirski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa", pod red. Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej, Michała Araszkiewicza, Kraków 2004 : [recenzja] Tomasz Palmirski Michał Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) Paulina Święcicka-Wystrychowska (aut. dzieła rec.) s. 273-294
Rejestr dłużników niewypłacalnych Tomasz Palmirski s. 279-297
Wiesław Litewski (1933-2004) Tomasz Palmirski s. 279-291
"Prawo rzymskie. Repetytorium", pod red. Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej, Kraków 2004 : [recenzja] Tomasz Palmirski Paulina Święcicka-Wystrychowska (aut. dzieła rec.) s. 295-315
"O różnych regułach dawnego prawa" - 17 tytuł 50 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Tomasz Palmirski s. 297-345
"O różnych regułach dawnego prawa" - 17 tytuł 50 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Tomasz Palmirski s. 311-373
"Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia", Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Palmirski Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 356-371
"Prawo rzymskie", Edward Szymoszek, Ireneusz Żeber, Wrocław 2005 : [recenzja] Tomasz Palmirski Edward Szymoszek (aut. dzieła rec.) Ireneusz Żeber (aut. dzieła rec.) s. 375-390
"Fundacje i stowarzyszenia : prawo i praktyka", Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.], Warszawa 2005 : [recenzja] Tomasz Palmirski Dorota Bugajna-Sporczyk (aut. dzieła rec.) s. 377-397