Znaleziono 7 artykułów

Joanna Misztal-Konecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (‘ne eat iudex ultra petita partium’) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego Joanna Misztal-Konecka s. 41-56
Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego Joanna Misztal-Konecka s. 95-107
Zakaz 'reformationis in peius' w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego Joanna Misztal-Konecka s. 95-111
O obowiązywaniu zasady kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym : przyczynek do dyskusji Joanna Misztal-Konecka s. 137-165
"Prawo rzymskie publiczne", Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2010 : [recenzja] Tomasz Palmirski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 207-233
Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.) Joanna Misztal-Konecka s. 215-233
"Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia", Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Palmirski Joanna Misztal-Konecka (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 356-371