Znaleziono 13 artykułów

Paweł Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka bolszewików wobec niepodległej Gruzji w latach 1918-1921 Paweł Olszewski s. 7-21
Polityka Rosji wobec Kaukazu w okresie panowania Katarzyny II (1762-1796) Paweł Olszewski s. 43-59
"Kwestia batumska" w polityce Ententy po I wojnie światowej Paweł Olszewski s. 47-63
"Kwestia ukraińska" w polityce Francji od schyłku 1917 r. do kwietnia 1919 r. Paweł Olszewski s. 76-94
Kwestia zakaukaska na forum Ligi Narodów w 1920 r. Paweł Olszewski s. 101-111
Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich Adrian Chojan Paweł Olszewski s. 135-146
Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 Paweł Olszewski s. 151-154
Relacje polsko-kaukaskie w pamiętnikach i literaturze naukowej – zarys problematyki Paweł Olszewski s. 211-238
"Liga Narodów w latach 1919-1926", Stanisław Sierpowski, Wrocław 2005 : [recenzja] Paweł Olszewski Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 227-233
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Spojrzenie na pogranicza: "Duża" i "mała" ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji", Zielona Góra 12-14 września 2008 r. Paweł Olszewski s. 256
"Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914", Janusz Robert Budziński, Toruń 2001 : [recenzja] Paweł Olszewski Janusz Robert Budziński (aut. dzieła rec.) s. 440-445
"Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924", Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Warszawa 2001 : [recenzja] Paweł Olszewski Joanna Modrzejewska-Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 448-455
Sprawozdanie ze stypendium naukowego w Paryżu Paweł Olszewski s. 465-466