Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Sierpowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza Ligi Narodów Stanisław Sierpowski s. 19-45
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim Stanisław Sierpowski s. 29-52
Między wojnami : pierwsze dziesięciolecie Halina Parafianowicz Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Leksykon historii powszechnej 1900-1945", pod red. Stanisława Sierpowskiego, przy współpr. Stanisława Żerki, Poznań 1996 : [recenzja] Jarosław Wiśniewski Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Żerko (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Liga Narodów w latach 1919-1926", Stanisław Sierpowski, Wrocław 2005 : [recenzja] Paweł Olszewski Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 227-233