Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Ochmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w.", Juliusz Bardach, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Ochmański Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 156-160
Pogranicze litewsko-krywickie w epoce plemiennej Jerzy Ochmański s. 183-191
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Eugeniusz Wiśniowski Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 285-290
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dawna Litwa. Studia historyczne", Jerzy Ochmański, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1386-1430", zebrał i wybrał Jerzy Ochmański, Warszawa-Poznań 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 526-529
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu : ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Juliusz Bardach Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 604-607