Znaleziono 9 artykułów

Eugeniusz Wiśniowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na północnym Mazowszu do początków XVIII wieku Eugeniusz Wiśniowski s. 21-27
Z nowszych badań nad organizacją Kościoła na Węgrzech i w Szwecji Eugeniusz Wiśniowski s. 35-68
Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich Eugeniusz Wiśniowski s. 43-58
Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce Eugeniusz Wiśniowski s. 187-237
"Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie", Jerzy Ochmański, Poznań 1972 : [recenzja] Eugeniusz Wiśniowski Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 285-290
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej", Eugeniusz Wiśniowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Julia Tazbirowa Eugeniusz Wiśniowski (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce Eugeniusz Wiśniowski s. 492-500
W sprawie odtwarzania średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej : (w zwiazku z artykułem H. Fokcińskiego, W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej, "Roczniki Humanistyczne" t. XXI, z. 3, s. 119-139) Eugeniusz Wiśniowski H. Fokciński (aut. dzieła rec.) s. 635-639
"Kirche und Visitation. Beiträge zur Erforschung des frühneuzeitlichen Visitationswesens in Europa", hrsg. von Ernst Walter Zeeden und Peter Thaddäus Lang, Stuttgart 1984 : [recenzja] Eugeniusz Wiśniowski Peter Thaddäus Lang (aut. dzieła rec.) Ernst Walter Zeeden (aut. dzieła rec.) s. 886-889