Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Nosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Nosek, "Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu", "Annales UMCS", 1951, sec. F, vol. 6 Jan Gurba Stanisław Nosek (aut. dzieła rec.) s. 241-252