Znaleziono 2 artykuły

Dorota Nalepka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miechowice, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45 Aldona Bieniek Ryszard Grygiel Dorota Nalepka Bolesław Nowaczyk s. 39-40
Miechowice, st. 4, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45/50 Aldona Bieniek Ryszard Grygiel Dorota Nalepka Krystyna Wasylikowa s. 57-58