Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Wasylikowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Olbrachcice, gm. Wschowa, woj. leszczyńskie. Stanowisko 8 Jan M. Burdukiewicz Adolf Szponer Krystyna Wasylikowa s. 24
Miechowice, st. 4, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45/50 Aldona Bieniek Ryszard Grygiel Dorota Nalepka Krystyna Wasylikowa s. 57-58
Rola roślin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, stanowisko 5 Katarzyna Cywa Marta Stasiak-Cyran Krystyna Wasylikowa Krystyna Wasylikowa (tłum.) s. 117-138
Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie Krystyna Wasylikowa Alicja Zemanek s. 123-138