Znaleziono 4 artykuły

Edward Molendowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek Edward Molendowski Wojciech Polan s. 11-23
The global financial crisis and the problem of Iceland's membership in the European Union Magdalena Busch Edward Molendowski s. 110-119
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki : Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym Edward Molendowski s. 153-165
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 Edward Molendowski Małgorzata Snarska s. 263-279