Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Polan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek Edward Molendowski Wojciech Polan s. 11-23
Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 : w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku Wojciech Polan s. 61-74