Znaleziono 5 artykułów

Kajetan Mojsak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka, poetyka i "tragizm istnienia" : cenzorska recepcja cyklu powieściowego "Młyny Boże” Kazimierza Truchanowskiego Kajetan Mojsak s. 59-69
Opowieść o wielkiej względności : groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego Kajetan Mojsak s. 83-105
"Przygody ciała" - podmiotowość i groteska w powieści "Matuga idzie" Mariana Pankowskiego Kajetan Mojsak s. 123-144
Kuśniewicz dialogista Kajetan Mojsak Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 208-217
"Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste", Tomasz Bocheński, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, Kraków 2005 : [recenzja] Kajetan Mojsak Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 236-241