Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Dutka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ten jego emigracyjny los" : o tomie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego "...i poniosły konie" Elżbieta Dutka s. 192-209
Kuśniewicz dialogista Kajetan Mojsak Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 208-217
Śląski mikrokosmos lęku i trwogi Elżbieta Dutka Szczepan Twardoch (aut. dzieła rec.) s. 221-230
„Silezjologiczna eseistyka...”? „Śląska szkoła eseju”? Refleksje wokół książki Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne Elżbieta Dutka s. 233-242
Dziennik jako dar Elżbieta Dutka Julia Hartwig (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Przestrzeń współtworzenia" : o fotografii w pisarstwie Andrzeja Stasiuka Elżbieta Dutka s. 268-287
Tropiąc „dyskretną obecność” Julii Hartwig. Recenzja książki Elżbiety Dutki "Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo Agnieszka Nęcka Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Wędrujące pojęcie, czyli geopoetyka w teorii i w praktyce Elżbieta Dutka Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 281-287
Mieniący się obraz Śląska Elżbieta Dutka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 313-320
Śląska okolica Cezary Rosiński Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 319-325