Znaleziono 2 artykuły

Igor A. Mielczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Próba objaśniająco-kombinatorycznego słownika języka rosyjskiego", Jurij D. Apresjan, Igor A. Mielczuk, Aleksander K. Żółkowski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) Aleksander K. Żółkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"O określeniu większej Elżbieta Janus Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) s. 134