Znaleziono 11 artykułów

Tomasz Mielczarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja – rozrywka – pieniądze : kierunki ewolucji programu TVP SA Tomasz Mielczarek s. 13-28
Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL Tomasz Mielczarek s. 29-49
„Resortowe” i „posmoleńskie” dzieci. Konflikty i podziały w ilustrowanych magazynach społecznych Tomasz Mielczarek s. 31-44
Współczesna polska prasa opinii Tomasz Mielczarek s. 33-53
Od medialnego koncernu do partii politycznej Tomasz Mielczarek s. 41-57
Współczesne polskie czasopisma wysokonakładowe Tomasz Mielczarek s. 57-79
"Głos Zagłębia" : prowincjonalny tygodnik Polskiej Partii Socjalistycznej (1924-1930) Tomasz Mielczarek s. 81-85
"Dziennikarze po komunizmie", Stanisław Mocek, Warszawa 2006 : [recenzja] Tomasz Mielczarek Stanisław Mocek (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980 - 13 grudnia 1981", Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Mielczarek s. 149-151
"Wojna w mediach", oprac. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007 : [recenzja] Tomasz Mielczarek Bogusław Nierenberg (aut. dzieła rec.) Wiesława Piątkowska-Stepaniak (aut. dzieła rec.) s. 159-161
„Raport o śmierci polskich gazet", Tomasz Mielczarek, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Wasilewski Tomasz Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 211-215