Znaleziono 11 artykułów

Krzysztof Wasilewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej (1945–1989) Krzysztof Wasilewski s. 77-92
Droga młodzieży wiejskiej na studia na podstawie badań studentów UMK w Toruniu Krzysztof Wasilewski s. 77-90
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Krzysztof Wasilewski s. 192-212
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Raport o śmierci polskich gazet", Tomasz Mielczarek, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Wasilewski Tomasz Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Sprawozdanie z konferencji "Hume dzisiaj" 06.12.2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 213-217
„Dla karteczki w kieszeni” : relacja gorzowskiej dziennikarki prasy drugiego obiegu Grażyna Pytlak Krzysztof Wasilewski s. 217-250
Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 233-239
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1980", Artur Pasko, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Dziennikarstwo sportowe. Praktyczny przewodnik", Phil Andrews, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Phil Andrews (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu", Jacek Foks, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Jacek Foks (aut. dzieła rec.) s. 263-267
Sprawozdanie z konferencji "Główne problemy współczesnej etyki" : UKSW, Warszawa 13 maja 2008 Karolina Dominik Dominika Dzwonkowska Krzysztof Wasilewski s. 598-603