Znaleziono 9 artykułów

Zofia Medwecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwentaryzacja malowideł ściennych w kościele w Dębnie Podhalańskim Zofia Medwecka s. 19-39
Zastosowanie łatwo rozpuszczalnej błony z tworzywa sztucznego przy zdejmowaniu i przenoszeniu malowidła ściennego na pobiale na nowe podłoże Zofia Medwecka s. 62-78
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marcin Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 69-75
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 74-80
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 80-86
Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Zofia Medwecka s. 115-119
Kijowski Państwowy Instytut Sztuki - Studium Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie Zofia Medwecka s. 144
ASP w Krakowie na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Zofia Medwecka s. 147
Katedra Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej Zofia Medwecka s. 195-204