Znaleziono 62 artykuły

Janusz Lehmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja drewnianych zabytków etnograficznych i archeologicznych : badania i prace nad metodyką Janusz Lehmann s. 24-33
Zagrożenia zabytków przez skażenia środowiska Janusz Lehmann s. 28-30
Badania nad zabezpieczeniem reliktów architektury romańskiej w krypcie pod katedrą w Poznaniu Maksymilian Kranz Janusz Lehmann s. 39-45
Zagadnienie soli rozpuszczalnych w wodzie w procesie niszczenia i konserwacji zabytków kamiennych Janusz Lehmann s. 47-50
Konferencja naukowa Międzynarodowego Instytutu Konserwatorskiego (IIC) poświęcona zagadnieniom klimatologii muzealnej - Londyn, 18-23.IX.1967 Janusz Lehmann s. 50-51
Konferencja na temat konserwacji zabytków metalowych Janusz Lehmann s. 51-53
Problem konserwacji zespołu dział spiżowych z Muzeum Morskiego w Gdańsku Janusz Lehmann s. 60-61
Konferencja ICOM w Leningradzie i Moskwie (16-23.IX.1963) Janusz Lehmann s. 65-67
Międzynarodowe sympozjum w Bolonii na temat konserwacji kamienia Janusz Lehmann s. 66-67
Konferencja w Paryżu Komitetu Ekspertów Konserwacji Kamienia Janusz Lehmann s. 66
Chemiczne aspekty niszczenia i ochrony kamiennych reliktów architektury Janusz Lehmann s. 69-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja w Wenecji Komitetu ICOM do spraw Konserwacji Janusz Lehmann s. 69
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marcin Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 69-75
Problem konserwacji szabli zabytkowej w świetle nauki o korozji metali Janusz Lehmann Aleksandra Wasilkowska s. 70-75
"Woprosy restawracij i konserwacij proizwiedenij izobrazitielnogo iskustwa", Moskwa 1960 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 73-75
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 74-80
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Janusz Lehmann s. 74-76
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Janusz Lehmann s. 74-76
"Restaurieren von Keramik und Glas. Entwicklung, Erhaltung, Nachbildung", Rolf Wihr, Monachium 1977 : [recenzja] Janusz Lehmann Rolf Wihr (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"La conservation des antiquités métalliques", A. France-Lanord, Nancy 1962 : [recenzja] Janusz Lehmann A. France-Lanord (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Sesiunea stintifica a Directiei Monumentelor Istorice", Bukareszt 1963 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 76
"Konzervace zlatych a stříbrných předmětů", J. B. Pelikán, "Archeologické Rozhledy", XV, z. 3, 1963 : [recenzja] Janusz Lehmann J. B. Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 76
"Restaurierung von Gemaelden und Drucken. Ein Handbuch für Restauratoren, Haendler, Sammler und Liebhaber", Francis Kelly, Monachium 1975 : [recenzja] Janusz Lehmann Francis Kelly (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Janusz Lehmann s. 77-78
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", T. XVIII, 1967 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 77-79
"Soobszczenija", T. 21, 1968 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 78-79
Prace remontowo-konserwatorskie Muzeum Narodowego w Poznaniu przeprowadzone w 1976 r. Janusz Lehmann s. 79-80
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XIII, 1971/1972 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 79-81
"Zum Problem der Steinzerstörung und Konservierung. Steinfestigung mit Kalisilikat und Ethylsilikat", K. Schmidt-Thomsen, München-Berlin 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann K. Schmidt-Thomsen (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 80-86
Chudożestwiennoje Nasledije", T. 2, 3, 1977 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 85-87
Międzynarodowe Sympozjum Konserwatorskie "Iwanowo 76" w Ludowej Republice Bułgarii Janusz Lehmann s. 85
Metody chemiczne w konserwacji zabytków z materiałów kamiennych - narada w Dreźnie Janusz Lehmann s. 86
Konserwacja zabytków żelaznych pochodzących ze środowisk zasolonych - międzynarodowe sympozjum konserwatorskie w Wieliczce i Krakowie Janusz Lehmann s. 86
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann s. 91-94
Wpływ stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin w murach zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 94-96
Mikrograficzne badanie drewna z zabytków polskiego malarstwa i rzeźby XIII-XVI w. Janusz Lehmann s. 97-100
Podsumowanie obrad sympozjum "Konserwacja reliktów średniowiecznej architektury monumentalnej", Warszawa-Lednica, 24-26 maj 1994 Janusz Lehmann s. 101-103
"Restaurierung von Steindenkmälern : ein Handbuch für Restauratoren, Steinbildhauer, Architekten und Denkmalpfleger", R. Wihr, München 1980 : [recenzja] Janusz Lehmann R. Wihr (aut. dzieła rec.) s. 134-135
    Zacytuj
  • Udostępnij
Międzynarodowa konferencja ekspertów na temat wietrzenia kamienia - Bruksela 11-14 grudnia 1968 Janusz Lehmann s. 155-158
"Soobszczenija", T. 24-25, 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 157-159
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XI, 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 158-160
"Soobszczenija", T. 27, 1971 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 160-165
"Bulletin de l'Institut Royal du Partimoine Artistique", R. IX, 1966 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 160-161
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", T. XXII/XXIII, 1972/1973 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 169-170
Brudzenie i niszczenie materiałów kamiennych w architekturze zabytkowej oraz sposoby ich czyszczenia Janusz Lehmann s. 193-206
"Bulletin", T. X, 1967/1968 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 234-239
"Soobszczenija", T. 20, 1968 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 236-237
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XII, 1970 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 240-242
"Chemia malarstwa i jego konserwacji", Janusz Lehmann, 1974 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Maksymilian Kranz Janusz Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 242-245
    Zacytuj
  • Udostępnij
Odpowiedź autora Janusz Lehmann s. 245-248
"Technika i technologia w dawnym złotnictwie", Michał Gradowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Janusz Lehmann Michał Gradowski (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Soobszczenija", T. 28, 1972 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 250-252
Konserwacja dużych obietków drewnianych wydobytych z wody - międzynarodowe sympozjum w Amsterdamie Janusz Lehmann s. 262-263
Niszczenie i konserwacja cegły w zabytkach Wenecji - międzynarodowe sympozjum w Wenecji Janusz Lehmann s. 264
"Bulletin de L'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XVI, 1976-1977 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 267-268
Konferencja naukowa Międzynarodowego Instytutu Konserwatorskiego (IIC) na temat konserwacji zabytków kamiennych i drewnianych, Nowy Jork 7-13 czerwiec 1970 Janusz Lehmann s. 325-326
Problemy zabezpieczenia i konserwacji reliefu skalnego "Madarski jeździec" - konferencja naukowa w Szumen, Bułgaria Janusz Lehmann s. 337-338
Relikwie królowej Rychezy Janusz Lehmann s. 351-353
Miecz odkryty w Gieczu : badania technologiczne i konserwacja Janusz Lehmann s. 369-370
Misy wydobyte z Jeziora Lednickiego : technologia i konserwacja Janusz Lehmann s. 371-372
Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 407-420