Znaleziono 11 artykułów

Antoni Markunas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akwizycja języka rosyjskiego jako obcego po transformacjach geopolitycznych Antoni Markunas s. 17-24
"Фразеологический словарь Марины Цветаевой", Н. М. Шевченко, Бишкек 2010 : [recenzja] Antoni Markunas Н. М. Шевченко (aut. dzieła rec.) s. 107-108
Z historii glottodydaktyki w Związku Radzieckim Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 131-138
Psycholingwistyczne przesłanki zastosowania środków audiowizualnych w nauczaniu ustnych sprawności recepcyjnych i produkcyjnych Antoni Markunas s. 131-145
Rola i miejsce środków technicznych w dydaktyce języków obcych Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 171-185
Periodyzacja nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej Antoni Markunas s. 171-180
Rozwój radzieckich koncepcji metodycznych nauczania języka rosyjskiego jako obcego Antoni Markunas Mikołaj Stefaniszyn s. 199-215
Rodzaje i formy mowy a glottodydaktyczne środki audiowizualne Antoni Markunas s. 201-212
"Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 346
"Избранные аспекты изучения русского языка и литературы", pod red. Antoniego Markunasa, Poznań 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) s. 398
"Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1995 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 411-412