Znaleziono 1 artykuł

Christoph Markschies

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The "Hellenization" of Judea in the First Century after Christ", Martin Hengel, współpr. Christoph Markschies, London-Philadelphia 1989 : [recenzja] Michał Wojciechowski Martin Hengel (aut. dzieła rec.) Christoph Markschies (aut. dzieła rec.) s. 180-181