Znaleziono 1 artykuł

Emilia Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obciążenie stresem i poziom lęku młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu uczącej się w szkole średniej Emilia Malinowska Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 156-159