Znaleziono 5 artykułów

Jakub A. Malik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Berlin-Kraków, dzień jazdy" : zapomniany list Adolfa Nowaczyńskiego do Stanisława Przybyszewskiego Jakub A. Malik s. 187-196
"Prus i inni : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie", red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003 : [recenzja] Maciej Gloger Jakub A. Malik (aut. dzieła rec.) Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 225-236
Zwycięstwo Conrada Jakub A. Malik Wiesław Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Bolesław Prus: pisarz nowoczesny", red. Jakub A. Malik, Lublin 2009 : [recenzja] Agnieszka Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk Jakub A. Malik (aut. dzieła rec.) s. 232-237
Stanisław Fita (1932-2011) Jakub A. Malik s. 373-376