Znaleziono 9 artykułów

Agata Grabowska-Kuniczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agnieszka M. Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk s. 3-4
Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? : Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci") Agata Grabowska-Kuniczuk s. 31-40
Przez okulary Dziadzia : rodzinne tajemnice, anegdoty i plotki w twórczości Bolesława Prusa Agata Grabowska-Kuniczuk s. 41-50
"Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości" : zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach "savoir–vivre’u" Agnieszka M. Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk s. 225-241
"Bolesław Prus: pisarz nowoczesny", red. Jakub A. Malik, Lublin 2009 : [recenzja] Agnieszka Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk Jakub A. Malik (aut. dzieła rec.) s. 232-237
Janusz Maciejewski (2 czerwca 1930 - 9 lutego 2011) Agnieszka Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk s. 259-272
"Wszystkie odcienie grzeczności" : przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego Agata Grabowska-Kuniczuk s. 281-288
"Literatura konfederacji barskiej", t. 1-4, red. Janusz Maciejewski, Agnieszka Bąbek, Agata Grabowska-Kuniczuk, Jacek Wójcicki, Warszawa 2005-2009 : [recenzja] Krystyna Maksimowicz Jacek Wójcicki Agnieszka Bąbel (aut. dzieła rec.) Agata Grabowska-Kuniczuk (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku : na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego Agata Grabowska-Kuniczuk s. 387-397