Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Mężyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Emigracji (1868-1880) w koncepcji Jana Działyńskiego Andrzej Mężyński s. 71-92
Spotkania hanowerskie : w poszukiwaniu księgozbiorów żydowskich Andrzej Mężyński s. 8, 93-102
"Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 228
"Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" za rok 1973, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 273
"Jan Działyński 1829-1880", Andrzej Mężyński, Wrocław 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 762-765