Znaleziono 7 artykułów

Teresa Mądry

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje realizacji unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska dla planowania przestrzennego Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 42-55
Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Teresa Mądry Krystyna Pawłowska s. 78-89
Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 93-104
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem starzenia się sieci wodociągowej Teresa Mądry s. 98-108
Consequences of the implementation of the EU directives on environmental protection for spatial planning : [abstract] Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 150
Problems of water pipeline ageing : [abstract] Teresa Mądry s. 151
Capital expenses and operating costs of sewage disposal and treatment systems : [abstract] Teresa Mądry Krystyna Pawłowska s. 152-153