Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Słysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje realizacji unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska dla planowania przestrzennego Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 42-55
Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 93-104
    Zacytuj
  • Udostępnij
Analiza konsekwencji rozprzestrzeniania się zabudowy miast dla systemów wodociągowo-kanalizacycjnych Zofia Górska Regina Ożdżyńska Krzysztof Słysz s. 135-141
Consequences of the implementation of the EU directives on environmental protection for spatial planning : [abstract] Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 150