Znaleziono 8 artykułów

Marcin Lutomierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawczy", pod red. Marcina Lutomierskiego, Toruń 2014 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Marcin Lutomierski s. 42-46
O funkcjonowaniu literatury emigracyjnej wśród dzisiejszych czytelników Marcin Lutomierski s. 89-94
Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich "Wiadomości" : (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku) Marcin Lutomierski s. 101-117
"Czasy wojny" Ferdynanda Goetla : próba lektury Marcin Lutomierski s. 149-159, 174
"Pan Tadeusz" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku : świadectwa odbioru Marcin Lutomierski s. 189-206
"Pan Tadeusz" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku : świadectwa odbioru Marcin Lutomierski s. 189-206
Romantyzm żywy Marcin Lutomierski Magdalena Rabizo-Birek (aut. dzieła rec.) s. 224-231
Krytyka "Wiadomości" Marcin Lutomierski Rafał Moczkodan (aut. dzieła rec.) s. 390-394