Znaleziono 5 artykułów

Michał Lukoszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antykoncyliarystyczne orzeczenia konstytucji «Pastor aeternus» Soboru Watykańskiego I Michał Lukoszek s. 37-50
Posługa Biskupa Rzymu dla jedności Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II Michał Lukoszek s. 49-59
Misja świeckich w Kościele w nauczaniu Jana Pawła II Michał Lukoszek s. 77-89
Kolegium Biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II Michał Lukoszek s. 215-227
"Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II", Józef Krzywda, Kraków 2008 : [recenzja] Michał Lukoszek Józef Krzywda (aut. dzieła rec.) s. 407-412