Znaleziono 10 artykułów

Józef Krzywda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego? Józef Krzywda s. 23-34
Postulat radykalnych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia małżeństwa Józef Krzywda s. 33-44
Istotne obowiązki małżeńskie w przemówieniach Jana Pawła II Józef Krzywda s. 79-99
Refleksje na temat zasad i praw życia rodzinnego Józef Krzywda s. 111-124
Refleksje na temat zasad i praw życia rodzinnego Józef Krzywda s. 135-149
Obowiązek wspólnej troski wiernych o stan małżeństwa i rodziny według wymogów kan. 1063 KPK Józef Krzywda s. 139-151
Ewolucja wymogów stawianych katolikowi w małżeństwie mieszanym w świetle norm Kodeksu i prawa posoborowego Józef Krzywda s. 185-199
Sakramentalność Kościoła a jego struktura społeczno-prawna Józef Krzywda s. 213-224
"Rodzina suwerenna : Kościół domowy : w nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce", Wojciech Góralski, Andrzej Pastwa, Katowice 2015 : [recenzja] Józef Krzywda Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II", Józef Krzywda, Kraków 2008 : [recenzja] Michał Lukoszek Józef Krzywda (aut. dzieła rec.) s. 407-412