Znaleziono 1 artykuł

Marcin Ludzia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne Andrzej Kobyliński Marcin Ludzia s. 685-696